Barion Pixel

Telefon: 30 908 6051

Zsuzsa Bőrdíszmű

  Adatvédelem


   Webáruház adatvédelmi Irányelv

   Szurok János István Egyéni Vállalkozó (a továbbiakban Webáruház Tulajdonos) létrehozta azokat az adatvédelmi elveket, melyek alapján a lehető legdiszkrétebben és legbiztonságosabban - és a hatályos törvényeknek megfelelően - védi a látogatók és a vásárlók személyes adatait. Ennek megfelelően biztosítjuk kedves látogatóinkat arról, hogy a vásárláshoz vagy regisztráláshoz szükséges adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kivéve, ha erről az illetékes bíróság másképp nem rendelkezik.

  Regisztrációs adatok

  A Webáruház Tulajdonos tiszteletben tartja a Webhelyét látogató felhasználók személyes adatainak védelmét biztosító jogait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján Ön eldöntheti, hogy mely adatait adja meg a jelen Webhelyen. A Webáruház Tulajdonos az Ön, a jelen Webhelyen megadott adatait az itt foglaltaknak megfelelően kezeli. Az Ön adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. Személyes adatainak megadásakor Ön felhatalmazza a Webáruház Tulajdonos-t, hogy az Ön által megadott adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználhassa. A Webhelyre történő regisztrációval Ön egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Önnek a Webáruház Tulajdonos a Webhely témájába illő értesítőket küldjön, az Ön ezen hozzájárulása önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt. A Webhely kialakításakor arra törekedtünk, hogy a jelen Webhelyen elérhető Tartalmak, termékek és szolgáltatások legnagyobb része az Ön személyes adatainak megadása nélkül is elérhetők legyenek. Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Webhely oldalairól közvetlenül, bármikor elérhető.

  Jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl. személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik.

  Önnek jogában áll korlátoznia, vagy megtiltania azt, hogy a jelen Webhelyen megadott személyes adatait a Webáruház Tulajdonos felhasználhassa, rögzíthesse. Önnek jogában áll a Webáruház Tulajdonos-tol azt kérnie, hogy személyes adatait a Webhelyről törölje. Ez irányú kéréseit kérjük a Webhely kapcsolatfelvételi oldalon megtalálható e-mail címen, vagy az online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül jelezze felénk.

  A Webáruház Tulajdonos harmadik féllel nem osztja meg a jelen Webhelyen keresztül önkéntesen megadott személyes információkat az adat tulajdonosának az engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez alól a mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (kormányzati hatóságoknak, idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén).

  A Webhely tartalmazhat olyan elemeket, amik a látogatóktól ismerőseik adatait (nevüket, becenevüket, esetleg e-mail címüket) kérik el. Ezen megadott, személyes adatnak minősülő adatokra is vonatkoznak az itt foglaltak; ezen adatok is a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat védelme alatt állnak.

  Az önkéntesen megadott adatokat, ha az adatok megadásának helyén a jelen Webhelyen ez külön nem került meghatározásra, akkor a Webáruház Tulajdonos a következőkre és csakis az itt felsoroltakra használhatja fel: a Webáruház Tulajdonos hírleveleire való feliratkozás meghívására (automatikus hírlevél küldésre nem), a Webáruház Tulajdonos termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos promóciós célú üzenetek küldésére, illetve a Webáruház Tulajdonossal üzleti kapcsolatban álló harmadik felek termékeit és szolgáltatásait ajánló promóciók küldésére.

  A Webhely a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelhetik. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Webhely által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a Webhely ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a jelen Webhelyen megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a Webhely kényelmesebb böngészéséhez, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és Tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulhat, hogy nem lesznek elérhetőek.

  Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. A Webáruház Tulajdonos a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.

  A Webhelyen található Tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel kezelendők. A Tartalmak jóhiszeműen kerültek feltöltésre; a Tartalmakra, azok pontosságára, teljességére Webáruház Tulajdonos nem vállal garanciát. Webáruház Tulajdonos és annak alkalmazottjai nem vállalnak felelősséget a jelen Webhely Tartalmai alapján keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért, profitkiesésért. A Webhely tartalmazhat olyan hivatkozásokat (hiperlinkeket), amelyek más webhelyekre mutatnak, ezek a Webáruház Tulajdonos független harmadik felek birtokában lévő webhelyek, ebből adódóan a Webáruház Tulajdonos nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért, az azokon keresztül elérhető termékekért, szolgáltatásokért.

  A regisztráció megszüntetése

  Természetesen lehetővé tesszük látogatóink, vásárlóink számára a regisztráció és az azzal járó előnyök visszamondását, melynek módja a következő:
  Az elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfél szolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén kérjük jelezze ez irányú szándékát.
  Ezek után kérésére töröljük minden adatát rendszerünkből, arról másolatot nem készítünk és megszüntetjük Ön felé az összes direkt kommunikációs csatornát.

  Regisztrációs adatok megújítása

  Rendszerünk lehetőséget ad adatainak változása esetén annak javítására.
  Az adatok megváltoztatásra belépés után kerülhet sor. A vásárlási folyamat 3. lépésében adhatók meg és ugyanitt módosíthatók a számlázási és szállítási adatok, melyek rendelés leadása nélkül is elmenthetők. Vagy adatmódosítási igényét jelezze felénk elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfél szolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén és mi javítjuk adatait.

  Adatvédelmi tájékoztató 2019.május.s 25-től: 

  Jelen adatkezelési nyilatkozat különösen a következő honlapokra, domainekre, illetve Szurok János István ev.  által gyűjtött és kezelt adatokra vonatkozik, a  webáruház megkeresése illetve leadott rendelésekre .

  1. AZ ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT CÉLJA: 

  Szurok János István (a továbbiakban: Adatkezelő), a  weboldal (lásd fenti felsorolás, a továbbiakban: Honlap) üzemeltető, tevékenysége során fokozottan ügyelk a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

  1.1         A vállalkozás adatai:

  Név: Szurok János István ev.

  Vállalkozás székhelye:8100 Várpalota Szent István út 25.

  Vállalkozás adószáma: 57221188-1-39

  Vállalkozás neve: Zsuzsa Bőrdíszmű

  Az Adatkezelők a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezelik, minden esetben megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

  Az Adatkezelők magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy tevékenységükkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A webáruházunk adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők. Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot jelen tájékoztató bármi kori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesítik közönségüket. 

  Jelen közleményben foglaltak a honlap minden felhasználójára érvényesek, bármilyen megkülönböztetés nélkül.

  Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az info@zstaska.hu  címre, és megválaszoljuk azt. 

  Az Adatkezelő elkötelezett ügyfeleik és partnereik személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartják ügyfeleik információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

   1.2 A jelen nyilatkozat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

  • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről

  • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

  • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

  • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az info szabadságról

  • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

   2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

  Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

  Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

  Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

  Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

  Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (bele- értve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajttatja.

  Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

  Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

  Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

  Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

  Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

  Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

  Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

  Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mű-veletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

  Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

  Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

  Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

  EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgárra az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgáréval azonos jogállást élvez.

  Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

  Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

  3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

  3.1 Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés és szerződéskötés során megismert és kezelt adatok

  Kezelt adatok például, de nem kizárólagosan:

  WordPress weboldal hozzáférések, hírlevé lküldő szoftver hozzáférései, Instagram, Facebook, YouTube fiók hozzáférések és egyéb, a ránk bízott munkához és annak részfeladatainak elvégzéséhez szükséges adatok.

  Az adatok összegyűjtésének módja:

  Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez bármilyen kapcsolatfelvételi módon, például telefon, e-mail, Facebook üzenet, Skype stb.

  Az adatkezelés célja:

  Az információkat az Adatkezelők a felmerült kérdések megválaszolására és a rájuk bízott feladatok elvégzésére használják.

  Az adatkezelés időtartama: 

  A szerződés, megállapodás szerint.

  Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

  Lásd: az 1.2 pontban.

  3.2 Megrendelés során megismert és kezelt adatok

  Kezelt adatok:

  §  Vezetéknév

  §  Keresztnév

  §  Cégnév

  §  Számlázási cím (irsz., város, közterület, házszám, emelet, ajtó)

  §  Postázási cím (irsz., város, közterület, házszám, emelet, ajtó)

  §  E-mail cím

  §  Telefonszám

  §  Megjegyzés mezőbe beírt információk

  Az adatok összegyűjtésének módja:

  Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez

  Az adatkezelés célja:

  Az Adatkezelők jogi, közigazgatási, szerződéses kötelezettségeinek teljesítése végett. Például: számla kiállítása, elküldése, a NAV részére szükséges nyilvántartások elkészítése, szerződés teljesítése.

  Az adatkezelés időtartama:

  Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a megrendelés során számla keletkezett, de Ön a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. Amennyiben Ön eláll a megrendeléstől, a megrendelés adatait töröljük rendszerünkből, ahogy az elállási szándék tudomásunkra jutott.

  Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

  Lásd: az 1.2 pontban.

   3.3 Számlázás során megismert és kezelt adatok

  Kezelt adatok:

  §  Vezetéknév

  §  Keresztnév

  §  Számlázási cím (irsz., város, közterület, házszám, emelet, ajtó)

  §  Postázási cím (irsz., város, közterület, házszám, emelet, ajtó)

  §  Bankszámla szám

  §  E-mail cím

  §  Telefonszám

  §  Megjegyzés mezőbe beírt információk

  §  Felhasználónév

  §  Jelszó (csak kivételes esetekben)

   Az adatok összegyűjtésének módja:

  Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.

  Az adatkezelés célja:

  A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § 1-2. bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

  Az adatkezelés időtartama: 

  A kiállított számlákat Sztv. 169. § 2. bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

  Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

  Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv.-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

   3.4 Hírlevél feliratkozáskor megismert és kezelt adatok

  Kezelt adatok:

  §  Keresztnév

  §  E-mail cím

  Az adatok összegyűjtésének módja:

  Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.

  Az adatkezelés célja:

  Hírlevél feliratkozás: a legfrissebb hírekről és a honlapjaink aktuális ajánlatairól való tájékoztatás. Az Adatkezelők a feliratkozó előzetes és kifejezett beleegyezésével személyes adatait olyan – a zstaska.hu weboldallal kapcsolatos – marketing- és reklámtevékenységekre is felhasználhatják, mint például információ küldése termékeinkről, melyekről úgy gondoljuk, hogy érdekes lehet a feliratkozó számára, e-mailben. A feliratkozó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, vagy jelezheti az info@zstaska.hu címen, ha a továbbiakban nem szeretné, hogy adatait marketing- és reklámcélokra használják fel az Adatkezelők. A megkeresés várható gyakorisága éves átlagot nézve maximum heti 3 alkalom. Ennél csak akkor keresik fel többször az Adatkezelők a feliratkozót, ha olyan fontos üzenetet kell eljuttatniuk, amely méltányolható indokból nem halasztható, és a heti 3 alkalommal történő tájékoztatás témáinak lezárása után szereztek tudomást róla. A feliratkozó a hírlevélre való feliratkozással kifejezetten kéri, hogy ilyen célú megkeresések során ő is a címzettek között legyen.

  Az adatkezelés időtartama: 

  Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.

  Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

  Lásd: az 1.2 pontban.

   3.6 A weboldalak használata során statisztikai programok által gyűjtött és kezelt adatok

  A Honlap látogatottsági adatait a Google Analytics és a Facebook szolgáltatás igénybe vételével mérik az Adatkezelők. A szolgáltatás során webanalitikai információk kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi irányelveiről bővebb információ itt olvasható: https://support.google.com/analytics/answer/2700409. A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

  Kezelt adatok: Minden adat, melyet a Google Analytics és a Facebook gyűjt.

  Az adatok összegyűjtésének módja:

  A Honlap meglátogatásakor felugró ablakban a látogató jóváhagyhatja a külső szolgáltatók által használt cookie-kat, vagy lehetősége van azokat letiltani.  A Honlap alapbeállítása az, hogy nem használ semmilyen cookie-t addig, amíg a látogató ezeket, vagy ezek egy részét nem engedélyezi. Amennyiben a látogató jóváhagyja, a külső programok továbbítják a fent részletezett adatokat. Amennyiben a látogató a későbbiekben szeretné visszavonni a cookie-kal kapcsolatos jóváhagyását, ezt a következőképp teheti meg:

  1.     lépés: Törli a böngészőjében a cookie-kat, ehhez segítséget az alábbi oldalakon találhat:

  §  Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

  §  Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

  §  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

  1.     lépés: Betölti jelen weboldalt, ahol az ismét felugró ablakban letiltja a cookie-k használatát.

  Az adatkezelés célja:

  Az így megszerzett adatok által fejleszteni a weboldalakat, a szolgáltatásokat, valamint a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket megjeleníteni a Facebook felületén.

  Az adatkezelés időtartama: 

  A szolgáltatások használatának végéig.

  Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

  Lásd: az 1.2 pontban.

  3.7 Események, nyereményjátékok és egyéb promóciók, valamint hirdetések során megismert és kezelt adatok

  Kezelt adatok: 

  az adott esemény, nyereményjáték, promóció vagy hirdetés során megadott adatok.

  Az adatok összegyűjtésének módja:

  Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.

  Az adatkezelés célja:

  Az adott esemény, nyereményjáték vagy promóció népszerűsítése, a Honlap és/vagy termékeinek népszerűsítése.

  Az adatkezelés időtartama: 

  Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.

  Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

  Lásd: az 1.2 pontban.

  3.8 Piackutatás során megismert és kezelt adatok

  Kezelt adatok: a piackutatás során megadott adatok.

  Az adatok összegyűjtésének módja:

  Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.

  Az adatkezelés célja:

  Tájékozódás a fogyasztói igényekről, a piacszegmentációhoz szükséges információk begyűjtése, a piaci méret és piaci potenciál feltárása.

  Az adatkezelés időtartama: 

  Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.

  Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

  Lásd: az 1.2 pontban.

  3.9 Cookie-k alapján megismert és kezelt adatok

  Kezelt adatok:

  Részletek az 5. sz. pontban: "A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás”.

  Az adatok összegyűjtésének módja:

  Automatikus, de nem kötelező.

  Az adatkezelés célja:

  Az Adatkezelők a marketingkommunikáció folyamatos optimalizációja, név nélküli és piaci elemzések céljából a Google Analytics-et és a Facebookot is használja, ezért a felhasználási adatokhoz ezek a szolgáltatók is hozzáférnek. A Google tájékoztatása a cookie-k használatáról: https://google.com/policies/technologies/cookies. A Facebook tájékoztatása a cookie-k használatáról: https://www.facebook.com/policies/cookies/#.

  Az adatkezelés időtartama: 

  Az adatkezelés időtartama elsősorban a látogató böngészőjének beállításától függ (lásd: 5. sz. pont: "A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás”). Az adatok a Google-ben 24, a Facebookon 6 hónap után törlődnek, kivéve, ha újabb látogatást eszközöl a felhasználó, ekkor az időtartam újraindul.

  Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

  Lásd: az 1.2 pontban.

  3.10 Referenciák feltüntetése és ajánlás kérésekor megismert és kezelt adatok

  Kezelt adatok:

  Amit az érintett átad, például név, fénykép, weboldal címe.

  Az adatok összegyűjtésének módja:

  Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez, és képernyőkép készítése a képes referenciához.

  Az adatkezelés célja:

  Az Adatkezelők az ügyfeleitől származó visszajelzésekből válogatást közölnek a Honlapjukon, illetve marketing és értékesítési anyagaikban. Az adatok megadása nem kötelező az együttműködéshez, és bármikor kérhető a referenciaként adott adatok törlése.

  Az adatkezelés időtartama: 

  Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.

  Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

  Lásd: az 1.2 pontban.

  3.11 Egyéb megismert és kezelt adatok

  Amennyiben az Adatkezelők további adatkezelést kívánnak végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújtanak az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

  4. TECHNIKAI ADATOK

  Az Adatkezelők a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választják meg és üzemeltetik, hogy a kezelt adat:

  §  az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

  §  hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

  §  változatlansága igazolható (adatintegritás);

  §  a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

  Az Adatkezelők az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

  Az Adatkezelők olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

  Az Adatkezelők az adatkezelés során megőrzik a titkosságot:

  §  megvédik az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

  §  a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

  §  a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

  5. A COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

  5.1 Mi az a cookie?
  Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

  5.2 A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja
  Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

  5.3 A cookie-k fajtái

  Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhely használati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

  A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

  A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

  Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

  Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

  5.4 A cookie-k használata

  Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében, valamint a Facebook.

  Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

  A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat.

  A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben 
  – hogyan lehet letiltani a cookie-kat, 
  – hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy 
  – hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy 
  – hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

  Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

  Az oldalainkon használt cookie-k nem okoznak kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

  A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

  További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható:http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

  Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

  §  Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

  §  Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

  §  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

  6. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK, ADATFELDOLGOZÓK

  Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik. Az Adatkezelő tevékenységéhez külső szolgáltatókat vesz igénybe.A külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat. Az Adatkezelők harmadik félnek nem adják át az adatokat. (pl. szállításkor a Posta)

  6.1 Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók:

  A fizetés történhet bankon keresztül, átutalással.

  • Raiffeisen  Bank


  A Bank az engedélyhez kötött tevékenységeket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott I-2061/2004., E-III/669/2008, EN-III/M-614/2009, H-EN-I/1608/2012. számú engedélyekben meghatározottak alapján végzi.

  Továbbított adatok köre: ügyfél vezetékneve, keresztneve, bankszámla száma, általa az utaláskor a megjegyzés rovatba írt információk, például, de nem kizárólag: e-mail cím, megrendelt szolgáltatás neve.

  Az adattovábbítás célja: 

  Az Adatkezelők folyószámlájának kezelése, bankszámla használat során igénybe vett tevékenység.
  • Online kártyás fizetés:  Barion Payment Zrt
  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg.
  A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény,
  engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

  • Számlázás: Billingo számlázó program.
  AZ ADATKEZELŐ ADATAI:

  • Cégnév: Octonull Kft.
  • Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet
  • Cégjegyzékszám: 01-09-1981177
  • Adószám: 25073364-2-41
  • Weblap: www.billingo.hu
  • Képviselő: Sárospataki Albert
  • Telefon: 06 70 904 8287
  • E-mail: hello@billingo.hu
  • Adatfelelős: Bartal Anita

  A Társaság adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-116226/2017

  Billingo adatvédelmi tájékoztató


  6.2 Adatfeldolgozóink aktuális listája:

  Shopstart, mely elérhető a https://www.shopstart.hu/

  Továbbított adatok köre: a weboldal használata során megadott és naplózott adatok.

  Az adattovábbítás célja: szerver szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából.

  6.3 Csomag kiszállítás a Magyar Posta Zrt. által.

  Magyar Posta Zrt. (Cg.:01-10-042463, székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)
  Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi nyilvántartásban az alábbi nyilvántartási számmal szerepel: NAIH-63383/2013.
  Adatvédelmi tájékoztató elérhető:
  https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato


  6.4 Csomag kiszállítás Packeta által
  Név: Packeta Hungary Kft. Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.
  Levelezési cím: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.
  Adószám: 25140550-2-41 Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-202186
  Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága


  Adatvédelmi tájékoztató elérhető:
   https://files.packeta.com/web/files/packetahu/20221123-Packeta-egyseges-adatkezelesi-tajekoztato-GDPR-HU-23112022.pdf

  7. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

  Az Adatkezelők egyben a weboldal üzemeltetői is.

  Az Adatkezelők az adatokat védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelők a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

  8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.

  Az érintett – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az egyes honlapokon, Szolgáltatásoknál meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.), vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén, az info@zstaska.hu. Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl. bónuszok, zártkörű klubtagság). A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.

  A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az ügyfél-kapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

  Az érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

  Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

  A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Adatkezelő helyesbíteni köteles.

  A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

  A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

  Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

      
   

  Jogi nyilatkozat

  Szerzői jogok

  Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Shopmasters-Informatika Kft.

  Altalános felelősség korlátozás

  Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

  Kockázat

  Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
  Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

  Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!

   

  Elérhetőség

  Kapcsolat:

  › E-mail cím:
  info@zstaska.hu

  › Levelezési címünk:

  Várpalota
  Szent István út 25.
  8100                                                                                              
   
   
   
   
   


   
   
   


   


  A webshop a látogatottsági forgalom méréséhez a webshop saját adatbázisában tárolt, harmadik fél bevonása nélkül készített és harmadik félnek át nem adott, aggregált statisztikai adatokat gyűjt, mely adatok a szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése miatt szükségesek. Az aggregált statisztikai adatok gyűjtéséhez csak abban az esetben használunk egy darab, cmitvisitor nevű 12 hónap lejáratú cookie-t, amennyiben ehhez a felhasználó előzetesen hozzájárult. A cookie használata pontosabb méréseket tesz lehetővé.

  A webshop az utm_source, utm_capmapign és utm_medium nevű URL paraméterek értékét a cmit_utmparams nevű, 90 nap lejárati idejű cookie-ba menti. A cookie használatának célja a felsorolt URL paraméterek megőrzése által pontosabb vásárlói és látogatói statisztikák készítése. A cookie nem tartalmaz személyes adatot, vagy olyan azonosítót, amivel a felhasználó azonosítható lenne, kivételt képezhet ez alól a URL paraméterekkel történő szándékos visszaélés, mely esetek miatt a honlap üzemeltetője, a tárhelyszolgáltató és az adatkezelők is minden felelősségüket kizárják.